Välkommen!

Start

Du är Landet Yoga.

Varmt välkommen till Landet Yoga, möjligheternas land! Här är det du som tar besluten. Det är du som väljer vad du ska satsa på. Jag hjälper dig gärna på traven. Tillsammans kan vi utveckla Landet Yoga till att nå sin fulla potential. Hänger du med? Du är Landet Yoga.

Borrare formar brunnar, bågmakare formar pilar,

snickare formar trä och den vise formar sig själv.

Buddha

Design: Henrik Pilerud & Ola Nykvist